Wykresy

Wykresy2019-02-28T09:06:31+00:00

Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające badane wskaźniki w latach 1999 – 2017.

Można sprawdzić wskaźniki dla poszczególnych państw klikając na ich nazwy.

Austria

Belgia

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Litwa

Luksemburg

Niemcy

Polska

Portugalia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy