Publikacje

Publikacje2018-10-18T09:28:59+00:00

Artykuły w czasopismach Naukowych/Articles in scientific journals:

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2017),
„Ekonomia społecznych emocji. Równowaga i nierównowaga funkcjonalna  w gospodarce polskiej w latach 1999–2016  na podstawie wskaźnika ALK (BDI)”

Streszczenie: Autorzy wykorzystują zintegrowany wskaźnik rozwoju społeczno-gospodarczego, zwany wskaźnikiem ALK (BDI) do analizy koniunktury gospodarczej w Polsce w latach 1999–2016. Wskaźnik ALK obejmuje 43 zmienne społeczne i ekonomiczne w podziale na cztery grupy:
1) oceny bieżącej sytuacji społecznej i politycznej,
2) przewidywania społeczne,
3) wewnętrzna sytuacja ekonomiczna, 4) czynniki zewnętrzne. Autorzy wykazują, że przewidywania społeczne mają wpływ na przebieg cyklu koniunkturalnego, a ekonomia społecznych emocji może być wykorzystywana do jego prognozowania.

Słowa kluczowe: dobrostan, cykl koniunkturalny, oczekiwania społeczne, Polska

 Zobacz cały artykuł >>>

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016),
„The Balanced Development Index: Its Construction and Application in Times of Uncertainty, Poland 1999–2017”, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (195), pp. 267-289.

Abstract: This paper presents interdisciplinary research on the transformation of Polish society and the economy.
A new composite Balanced Development Index (BDI) has been constructed and applied in a ‘beyond GDP’ paradigm to analyse Poland’s socio-economic development during the 1999–2014 period and to make predictions for 2015–2017. Four groups of detailed indicators—two economic ones (external and internal) and two social ones (concerning the objective and subjective current situation, and public expectations for the future)— are used to construct four middle-level indexes, which are subsequently aggregated into the general BDI index.
The congruency between the four middle-level indexes is interpreted in terms of the balance relevant for future socio-economic development. The validity of the index is proven by its high correlation with the psychological conditions of society. The results indicate a less optimistic picture of development in Poland than is provided by the GDP, which has been constantly growing.

Keywords: socio-economic development, balanced development, flourishing, social indicators, economic indicators, composite indexes, forecasts.

 Zobacz całą publikację >>>

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016),
„W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK”

Streszczenie: Artykuł przedstawia zastosowanie nowego syntetycznego wskaźnika równowagi społeczno-ekonomicznej dla Polski, zwanego wskaźnikiem ALK, do analizy i prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce w okresie 1999–2015. Wskaźnik ten został skonstruowany, ponieważ tradycyjne miary rozwoju gospodarczego, takie jak dynamika PKB, tempo inflacji, saldo budżetu państwa itp., są niewystarczające dla oceny i prognozowania sytuacji społeczno-ekonomicznej, określającej warunki życia społeczeństwa.
Wskaźnik ALK obejmuje cztery grupy wskaźników: dwie opisujące sytuację ekonomiczną (wewnętrzną i zewnętrzną) oraz dwie zawierające oceny sytuacji społecznej (obiektywne i subiektywne).
Wskaźniki te są łączone w cztery zbiorcze indeksy, które są następnie agregowane w ogólny wskaźnik ALK. Miarodajność wskazań tego wskaźnika potwierdza jego wysoka korelacja z nastrojami społecznymi odzwierciedlającymi ocenę sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju i kondycję psychiczną społeczeństwa. Autorzy przedstawiają analizę dotychczasowego rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski opartą na wskazaniach tego wskaźnika.
Wyniki analizy, interpretowane w kategoriach zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego, są podstawą wniosków formułowanych pod adresem polityki społeczno-ekonomicznej państwa.

Słowa kluczowe: wskaźnik zrównoważonego rozwoju ALK, rozwój społeczno-ekonomiczny, Polska

 Zobacz cały artykuł >>>

KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015),
„Operationalization and estimation of balanced development index for Poland 1999-2016”, STATISTICS IN TRANSITION, 16, 3, pp. 461-487.

Abstract: Stemming from assumption that Gross Domestic Product is an index oversimplifying economic development and not reflecting socio-economic development, the paper presents conceptualization, operationalization and estimation of Balanced Development Index (BDI), concerning both economic and social development in Poland. Actual values of this index as well as its four composite components (middle-level indexes) are presented for 1999-2013.
A statistical model allowing estimation of BDI values as well as short-term forecasts is proposed alongside with the concept of balanced development.
Application of this model for 1999-2016 is presented.

Key words: socio-economic development, index, economic indicators, social indicators, balanced development, evaluations, predictions.

 Zobacz całą publikację >>>

Rozdziały w monografiach/ Chapters in monographs:

  1. KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), „Wskaźnik ALK równowagi społeczno – ekonomicznej dla Polski”, in: Grzegorz W. Kołodko (ed.), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, POLTEXT, -, pp. 363-392, affiliation: KU.
  2. KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), „Kozminski University Index of Balanced Economic and Social Development”, in: Grzegorz W. Kołodko (ed.), Management and Economic Policy for Development, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, pp. 251-270, affiliation: KU.

Artykuły w czasopismach popularno-naukowych / Articles in popular science magazines:

  1. KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2018), „Czy społeczeństwo pozwoli na odbicie inwestycyjne w 2018 r.?”, RZECZPOSPOLITA, 01_02, p. A27.
  2. KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015), „Wróżenie ze wskaźników”, RZECZPOSPOLITA, 28.12.2015 , p. B11.
  3. KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), „Społeczeństwo, głupcze…..”, RZECZPOSPOLITA, 22.09.2014, p. -.