O zespole

O zespole2019-04-01T14:03:34+00:00

Prof. dr hab. Andrzej Koźmiński

Członek korespondent PAN, profesor zwyczajny, ekonomista i socjolog, autor ponad 47 książek z dziedziny zarządzania publikowanych w różnych językach, wykładowca w polskich i zagranicznych uczelniach, promotor wielu wybitnych uczonych, zasiada w radach nadzorczych spółek. Współzałożyciel i pierwszy wieloletni Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, obecnie jej Prezydent. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego (2015) oraz ESCP Europe Business School (2017)

Zobacz wizytówkę

Prof. dr hab. Adam Noga

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego, autor licznych artykułów i książek z zakresu czterech regulatorów gospodarki: rynków, państwa , przedsiębiorstw i przede wszystkim gospodarstw domowych.

Wykładowca wielu uczelni w Polsce (ALK, SGH, UW) i zagranicą (we Francji, Kanadzie, Belgii). Laureat wielu nagród, m.in. pierwszy laureat Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii i finansów.

Zobacz wizytówkę

Mgr Katarzyna Piotrowska

Pracownik naukowo – dydaktyczny Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka Kolegium Zarządzania i Finansów Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Współautorka kliku publikacji z listy Journal Citation Reports (JCR) i redaktorka statystyczna czasopisma Polish Sociological Review.

Zobacz wizytówkę

Prof. dr hab. Krzysztof Zagórski

Profesor zwyczajny socjologii, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Autor i współautor ponad 150 publikacji na temat struktury i ruchliwości społecznej, socjologii regionalnej, politycznej i ekonomicznej, opinii publicznej i wskaźników społeczno-ekonomicznych. Przez 10 lat był dyrektorem Centrum Badania Opinii Publicznej. Poprzednio pracował w Instytucie Studiów Politycznych PAN, Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, Głównym Urzędzie Statystycznym oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Przez kilkanaście lat prowadził prace badawcze w Research School of Social Sciences, The Australian National Uniiversity oraz w Institute of Applied Economic and Social Research, The University of Melbourne.

Zobacz wizytówkę

O Akademii Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego (zał. 1993) jest niepubliczną szkołą wyższą o statusie akademii, uznawaną według międzynarodowego rankingu „Financial Times” za najlepszą szkołą biznesu w Europie Środkowej. ALK szczyci się też uzyskaniem trzech najważniejszych akredytacji międzynarodowych: EQUIS, AMBA i AACSB, które zdobyło zaledwie 5 proc. szkół biznesowych na świecie, w tym takie uczelnie jak Yale i Harvard University.
Na rynku krajowym ALK zajmuje pierwsze miejsce w rankingu polskich uczelni ekonomicznych i od 19 lat piastuje pozycję lidera wśród szkół niepublicznych (Ranking Szkół Wyższych „Perspektyw”). Została również uznana za jedną z najbardziej umiędzynarodowionych szkół wyższych w Polsce, w której studenci pochodzą z ponad 70 krajów.

W ALK kształci się ponad 8000 osób. Uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego w dyscyplinach nauki o zarządzaniu, ekonomii (jako jedyna niepaństwowa szkoła wyższa w Polsce) i prawa. Prowadzi studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie w języku polskim i angielskim, a także studia podyplomowe, w tym doceniane przez „Financial Times” programy MBA. W ofercie uczelni znaleźć można wiele szkoleń, programów korporacyjnych, seminariów czy konferencji naukowych i branżowych. Akademia Leona Koźmińskiego jest również częścią ESCP Europe – najstarszej i jednej z najbardziej prestiżowych szkół biznesu w Europie z kampusami w Paryżu, Londynie, Turynie, Madrycie, Berlinie i Warszawie.