Indeks zrównoważonego rozwoju ALK

Indeks zrównoważonego rozwoju ALK2019-02-28T08:49:16+00:00

Wskaźnik ALK i jego składowe oraz PKB dla 22 krajów należących do UE i OECD (wartości średnie)

Wskaźnik ALK jest zintegrowaną miarą rozwoju społeczno – ekonomicznego.
Przy jego wyliczaniu przyjmujemy wyjątkowe podejście, traktując czynniki gospodarcze i społeczne jako równie ważne dla społeczno-gospodarczego rozwoju.

Dodatkowo, poza obiektywnymi aspektami rozwoju społeczno- gospodarczego uwzględniamy także aspekty subiektywne – oceny i oczekiwania ludzi. Do wyliczenia wartości Wskaźnika ALK wykorzystujemy dane pochodzące z takich źródeł jak Eurostat, OECD i Bank Światowy, a także z badań społecznych „Eurobarometer” (European Commission: Eurobarometer 1999-2015, TNS OPINION & SOCIAL, Brussels).

Ważnym założeniem Wskaźnika ALK jest to, że badania w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego powinny zwracać uwagę na równowagę między jego różnymi aspektami społecznymi i ekonomicznymi. Dlatego nie tylko przedstawiamy i analizujemy złożony indeks – Wskaźnik ALK, ale także jego cztery komponenty (indeksy średniego szczebla): Indeks Ekonomiczny Zewnętrzny, Indeks Ekonomiczny Wewnętrzny, Indeks Oczekiwań społecznych i Indeks Bieżącej Sytuacji Społecznej. Równowaga między tymi czterema składnikami wyraża się w ich kongruencji, która jest mierzona odchyleniem standardowym (więcej zob. np. Koźmiński A.K., Noga A., Piotrowska K., Zagórski K. (2017), „Economics of Social Emotions: Functional Equilibrium vs. Disequilibrium in the Polish Economy Based on the BDI Indicator, 1999–2016”, EKONOMISTA, 6, pp. 644-674.)